Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Produkty i usługi

AI i opieka zdrowotna - FEMTECH

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020

Na wiosnę 2021 r. rozpoczęliśmy prace nad projektem badawczym polegającym na stworzeniu systemu analityczno-predykcyjnego EMBRYOAID opartego o interpretowalne algorytmy uczenia maszynowego/głębokiego uczenia, służącego do w pełni zautomatyzowanej identyfikacji zarodków najwyższej jakości na podstawie dużej kolekcji zdjęć poklatkowych ludzkich embrionów.

Głównym motorem rozwoju planowanej aplikacji jest chęć poprawy rokowań u pacjentów z niepłodnością poprzez ulepszenie leczenia.

Wyniki Projektu EMBRYOAID będą wykorzystywane przez kliniki leczenia niepłodności na całym świecie i stanowić będą odpowiedź na ich dobrze zidentyfikowaną potrzebę, czyli zwiększenie oszczędności czasu i kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności metody wspomaganego rozrodu poprzez:

  • Pomoc przy wyborze zarodka o największym potencjale rozwojowym;
  • Poprawę priorytetyzacji najbardziej opłacalnego zarodka dla pojedynczego transferu zarodka;
  • Zapewnienie optymalnej kolejności transferów zarodków zakonserwowanych;
  • Odkrycie nowych nieinwazyjnych predyktorów do oceny zarodków.

System EMBRYOAID zostanie przetestowany i wdrożony w działalności partnera strategicznego MIM Solutions – w klinice leczenia niepłodności KRIOBANK z Białegostoku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1/6/1.1.1/2020.

We wrześniu 2021r. projekt został objęty patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN.

Beneficjent: MIM Solutions sp. z o.o.

  • Wartość projektu: 9 251 363,68 zł
  • Wartość dofinansowania: 7 312 170,56 zł
  • Okres realizacji projektu: 1.03.2021 – 1.10.2023

Algorytmy Deep Learning/ML niosą ze sobą obietnicę automatyzacji i standaryzacji selekcji zarodków,  które chcemy zastosować w celu poprawy  rokowań u pacjentów z niepłodnością.

Szybki kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak MIM Solutions może pomóc rozwinąć potencjał AI w Twojej firmie, skontaktuj się z nami.