Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Case study

HeartMonitoringAI: Przewidywanie niewydolności serca za pomocą nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia wewnątrzsercowego i metod sztucznej inteligencji

Wyzwanie

Celem projektu jest ulepszenie najnowocześniejszego urządzenia do monitorowania serca, które pozwala na nieinwazyjny pomiar średniego ciśnienia w tętnicy płucnej (mPAP).

Udostępnij:

Profil organizacji

Acorai z siedzibą w Helsingborgu zapewnia leczenie niewydolności serca poprzez nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia wewnątrzsercowego.

Acorai została założona w 2019 roku i ma siedzibę w Skane w Szwecji. Acorai opracowuje kolejne narzędzie do oznaczania objawów niewydolności serca, aby poprawić standard opieki nad pacjentami z niewydolnością serca. Acorai opracowuje urządzenie do zarządzania niewydolnością serca poprzez nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia wewnątrzsercowego (ICPM), aby pomóc zmniejszyć liczbę hospitalizacji i ponownych przyjęć. Produkt, Acorai Heart Monitor, może nieinwazyjnie monitorować średnie ciśnienie w tętnicy płucnej (mPAP) poprzez analizę dynamiki ciśnienia z wykorzystaniem uczenia maszynowego w danych akustycznych, wibracyjnych i kształtach fal.

Rozwiązanie

Celem projektu jest ulepszenie najnowocześniejszego urządzenia do monitorowania serca, które pozwala na nieinwazyjny pomiar średniego ciśnienia w tętnicy płucnej (mPAP).

Rozwiązanie to pozwoli na zastosowanie urządzenia w szerszym zakresie. W ramach projektu opracowane zostanie nowe rozwiązanie montażowe urządzenia oraz opracowane zostaną zaawansowane modele uczenia maszynowego, które będą przewidywać 30-180 dniowe wyniki pacjentów (np. hospitalizacja i/lub zgon). Pozwoli to na bardziej spersonalizowane i skuteczniejsze leczenie pacjentów z niewydolnością serca. 

Rozwiązania zastosowane w projekcie:

  • Poprawa mocowania urządzenia do ciała pacjenta: Struktura istniejącego urządzenia zostanie zmieniona tak, aby wygodniej przylegało do ciała pacjenta przez dłuższy czas. Zmiany te zostaną nieznacznie dostosowane do płci i różnych typów ciała. Dodatkowo urządzenie będzie wyposażone w regulowane paski, aby utrzymać je w miejscu bez wsparcia użytkownika. Prowadzone będą również badania kliniczne dotyczące zapotrzebowania na potencjalne kleje na urządzeniu w celu zwiększenia komfortu i pomocy w utrzymaniu pozycji urządzenia.
  • Udoskonalenie oprogramowania poprzez zbudowanie systemu analizującego dokumentację medyczną pacjentów i łączącą ją z danymi wyjściowymi urządzenia w celu przewidywania zdarzeń niepożądanych, ryzyka hospitalizacji i ryzyka śmiertelności.

Projekt ten umożliwi firmie Acorai – Liderowi i twórcy urządzenia, znaczne zwiększenie użyteczności produktu, zarówno pod względem ulepszonego sprzętu, jak i ulepszonych funkcji oprogramowania. Nam umożliwi on udoskonalenie swoich narzędzi dla dokumentacji medycznej i przeniesienie ich z rynku polskiego na rynek globalny.

MIM Solutions będzie brało udział w części projektu dotyczącej oprogramowania. Prace odbywać się będą w ramach badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

W wyniku projektu MiM Solutions uzyska prawa własności do bibliotek i narzędzi do tworzenia modeli predykcyjnych oraz do bibliotek i narzędzi do testowania i walidacji modeli.

Partnerzy konsorcjum międzynarodowego:

Acorai AB (SWE)

Główne zadania MIM Solutions jako konsorcjanta projektu

  • stworzenie modeli AI / Machine Learning, które na podstawie danych urządzenia pomiarowego oraz dodatkowych danych z rekordów medycznych będą przewidywać rokowania pacjenta na okres 30-180 dni, w tym:
    • ryzyko działań niepożądanych
    • prawdopodobieństwo hospitalizacji
    • prawdopodobieństwo zgonu
  • stworzenie sposobu wstępnego przetwarzania danych kardiologicznych. Przetwarzane dane będą dotyczyć danych uzyskanych przez urządzenie Acorai (fonokardiografia, fotopletyzmografia, sejsmokardiografia, EKG, RRI, częstość akcji serca) oraz dokumentacji medycznej pacjenta.

Wyniki

Projekt w trakcie realizacji.

Nr Umowy: InnovativeSMEs/2/96/HeartMonitoringAI/2022

Tytuł Projektu: Przewidywanie niewydolności serca za pomocą nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia wewnątrzsercowego i metod sztucznej inteligencji [HeartMonitoringAI] wybranego w ramach partnerstwa Innovative SMEs (Eurostars 3 – Call 2)

Szybki kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak MIM Solutions może pomóc rozwinąć potencjał AI w Twojej firmie, skontaktuj się z nami.