Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Prace badawcze

Zaawansowane metody modelowania procesów wiralnych.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Opis projektu

Każdego dnia miliardy wiadomości, komentarzy, artykułów, postów na blogach, e-maili, tweetów i innych rodzajów informacji jest wymieniane w różnych rodzajach sieci społecznościowych. Badania nad rozpowszechnianiem informacji stały się bardzo owocne. W szczególności znajdują zastosowania do maksymalizacji wpływu i wiralności plotek lub ulepszenia algorytmów routingu.

Wzorce rozpowszechniania informacji oparte są na klasycznych modelach epidemiologicznych, np. SIR. W ostatnich miesiącach były one szeroko stosowane do modelowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID.

Dlatego zrozumienie procesów wirusowych stało się kluczowym kierunkiem badań. Modele opisujące te procesy zwykle zakładają, że są one stochastyczne, np. słynny model SIR. Wydaje się, że model ten jest poprawny dla przypadku, dla którego został stworzony, tj. do opisania procesu rozprzestrzeniania się chorób. Jednak, jak pokazaliśmy w naszej poprzedniej pracy (HT 2016), nie dotyczy on rozpowszechniania informacji. Po pierwsze, model ten nie uwzględnia faktu, że informacje stają się z czasem mniej aktualne, a ludzie udostępniają je mniej aktywnie.

Po drugie, wiadomości są przekazywane różnymi kanałami. Jeśli chcemy badać rozpowszechnianie się informacji w sieci Twitter, musimy również wziąć pod uwagę inne media, np. środki masowego przekazu. W szczególności brak tych efektów powoduje, że model SIR przecenia prawdopodobieństwo, że informacja stanie się wiralna, tj. dotrze do prawie całej sieci. Nasza praca (HT 2016) wyjaśnia obserwowane rozmiary kaskady, uwzględniając te dwa efekty:

  • wykładniczy spadek prawdopodobieństwa dalszego rozprzestrzeniania się pogłoski,
  • wieloźródłowy charakter procesu odpowiadający za rozprzestrzenianie się plotek poza siecią Twitter.

Inne możliwe wyjaśnienie można znaleźć w naszej pracy (WWW 2017), w której stworzyliśmy pierwszy model teoretyczny, który wyjaśnia, dlaczego rozkład wielkości kaskady jest zgodny z prawem potęgowym.

W naszej pracy wprowadziliśmy pojęcie kierunku rozprzestrzeniania się informacji, tj. z węzłów wysokiego stopnia i wysokiego zaufania. Motywacją tego założenia jest fakt, że ludzie częściej dzielą się informacjami pochodzącymi z węzłów, które mają wielu znajomych. Innymi słowy, wydaje się, że tak naprawdę nie jesteśmy daleko od dobrego zrozumienia mechanizmu rozpowszechniania się informacji w sieciach społecznościowych. Dzieje się tak pomimo faktu, że w sieciach społecznościowych procesy kaskadowe można bardzo dokładnie prześledzić. Nasz brak zrozumienia oznacza, że nie jesteśmy w stanie poprawnie oszacować ryzyka związanego z bardzo rzadkimi zdarzeniami. W szczególności, o ile nam wiadomo, nasz artykuł (HT 2016) jest jedynym przypadkiem, w którym zastosowano miarę, która prawidłowo uwzględnia rzadkie zdarzenia. 

Rodzi to pytanie, czy w zastosowaniach epidemiologicznych takich modeli rzadkie zdarzenia, np. w rozprzestrzenianie się pandemii COVID, są poprawnie opisane. Kolejną linią badań procesów wiralowych jest przewidywanie popularności danej informacji. Należy zauważyć, że modele te tworzone są w oparciu o zupełnie inne podejście niż zakładane w naszych pracach.

Typowym podejściem jest zbudowanie modelu regresji, który w oparciu o obserwowane cechy procesu przewiduje jego dalszą ewolucję. Modele te mają jednak ograniczoną skuteczność, ponieważ pośrednio zakładają, że proces jest deterministyczny, a przecież ma on charakter stochastyczny i jego ewolucja nie jest z góry określona. 

Dlatego wyzwaniem jest opracowanie modeli, które przewidywałyby wszystkie możliwe kontynuacje ewolucji opisane jako dystrybucja.

Tylko takie podejście może prowadzić do statystycznie poprawnych wyników, które przewidywałyby szanse, że proces dotrze do całej sieci. Wynikają z tego wyzwania badawcze, które są podstawą dla zadań niniejszego projektu:

  • wskazanie mechanizmów odpowiedzialnych za zanik prawdopodobieństwa dalszego udostępniania informacji.
  • stochastyczne modelowanie ryzyka, że proces wirusowy rozprzestrzeni się na całą sieć lub na jej znaczną część.
  • praca nad modelami do przewidywania ewolucji konkretnej plotki.
  • wywnioskowanie parametrów i sposobów transmisji procesu wirusowego z pośrednich obserwacji.
  • sprawdzenie, czy możliwe jest wykrycie natury wirala, np. czy związany on jest ze zdarzeniem w świecie rzeczywistym, fałszywą wiadomością lub artykułem naukowym.
  • zastosowanie metodologii opracowanej w tym projekcie do modelowania epidemii COVID. Nasza praca rzuci światło na prawidłowe opisanie ryzyka tego procesu.

Modelowanie procesów stochastycznych to nasza specjalizacja.
Prowadzimy w tej dziedzinie badania na najwyższym światowym poziomie.

Udostępnij:

Szybki kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak MIM Solutions może pomóc rozwinąć potencjał AI w Twojej firmie, skontaktuj się z nami.