Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Przetargi UE

Mim Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt ”Przewidywanie niewydolności serca za pomocą nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia wewnątrzsercowego i metod sztucznej inteligencji [HeartMonitoringAI] wybranego w ramach partnerstwa Innovative SMEs (Eurostars 3 - Call 2).

Umowa o dofinansowanie Projektu: InnovativeSMEs/2/96/HeartMonitoringAI/2022

Cel projektu

Celem projektu jest ulepszenie najnowocześniejszego urządzenia do monitorowania serca, które pozwala na nieinwazyjny pomiar średniego ciśnienia w tętnicy płucnej (mPAP).

Rozwiązanie to pozwoli na zastosowanie urządzenia w szerszym zakresie. W ramach projektu opracowane zostanie nowe rozwiązanie montażowe urządzenia oraz opracowane zostaną zaawansowane modele uczenia maszynowego, które będą przewidywać 30-180 dniowe wyniki pacjentów (np. hospitalizacja i/lub zgon). Pozwoli to na bardziej spersonalizowane i skuteczniejsze leczenie pacjentów z niewydolnością serca.

Wartość projektu: 2 182 251,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 663 825,05 PLN

Eurostars jest częścią europejskiego partnerstwa na rzecz Innowacyjnych MŚP. Partnerstwo to jest współfinansowane przez Unię Europejską poprzez Horyzont Europa.

Udostępnij:

Zapytanie nr 2/2023/Ac:

Mim Solutions Sp. z o.o. (Zamawiający) realizuje projekt ”Przewidywanie niewydolności serca za pomocą nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia wewnątrzsercowego i metod sztucznej inteligencji [HeartMonitoringAI] wybranego w ramach partnerstwa Innovative SMEs (Eurostars 3 - Call 2).

W ramach niniejszego przetargu zakupione zostaną usługi Data Science

Zakres prac oraz informację o przedmiocie zamówienia określa załącznik nr 1 zapytanie ofertowe) do niniejszego zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Kryteria oceny ofert: 

  • Cena – 94% 
  • Tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego osoby oddelegowanej – 6%

Oferty należy składać na załączonym formularzu (załącznik nr 2 – formularz ofertowy). Termin składania ofert mija 10.02.2023 r. do godziny 23.59. Oferty należy dostarczyć mailem na adres  paulina.stefanowicz@mim.ai

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany do 13.02.2023r. Podpisanie umowy planowane jest do dnia 14.02.2023 r. 

Osoba do kontaktów w sprawie dodatkowych informacji: Paulina Stefanowicz –  paulina.stefanowicz@mim.ai

Załączniki: