Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Produkty i usługi

AI i opieka zdrowotna - FEMTECH

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020

W marcu 2021 ruszyły prace w ramach projektu badawczego polegającego na stworzeniu systemu analityczno-predykcyjnego FOLLISCAN opartego o algorytmy uczenia maszynowego/głębokiego uczenia, służącego do wsparcia lekarza w badaniu USG jajników (ocena pęcherzyków antralnych).

Wyniki projektu będą wykorzystywane przez kliniki leczenia niepłodności, centra diagnostyczne oraz szpitale i stanowić będą odpowiedź na ich dobrze zidentyfikowaną potrzebę, czyli oszczędność czasu i kosztów – poprzez szerszy dostęp do ultrasonografii w celu podejmowania świadomych decyzji klinicznych. Z poziomu lekarzy wyniki projektu odpowiadają na potrzebę wykonywania badania USG w sposób szybszy, łatwiejszy, obiektywniejszy i dokładniejszy.

FOLLISCAN spełnia ww. potrzeby poprzez:

  • Wyposażenie aparatury do USG w system do nawigacji oparty o AI (tj. manipulacja sondą i wykrywanie anatomii);
  • Automatyzację procesu poprawnej identyfikacji i zliczania pęcherzyków antralnych;
  • Zaoferowanie predykcji liczby komórek jajowych do pobrania w trakcie tzw. Pick up’u w wyniku zastosowania stymulacji hormonalnej jajników u pacjentki.

Na potrzeby projektu zostało stworzone konsorcjum składające się z MIM Solutions jako lidera konsorcjum i INVICTA, pełniącego rolę konsorcjanta.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1/6/1.1.1/2020.

We wrześniu 2021r. projekt został objęty patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN.

Beneficjent: MIM Solutions sp. z o.o., Invicta sp. z o.o.

  • Wartość projektu: 10 582 396,36 zł
  • Wartość dofinansowania: 7 822 624,76 zł
  • Okres realizacji projektu: 1.03.2021 – 1.12.2023

Tworzymy narzędzie które przyczyni się do poprawy diagnostyki płodności kobiet, a tym samym przyczyni się do zastosowania trafniejszych metod leczenia i podwyższenia ich skuteczności.

Szybki kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak MIM Solutions może pomóc rozwinąć potencjał AI w Twojej firmie, skontaktuj się z nami.